Publik

Viktig information,

P.g.a. Covid-19 restriktioner tar inte VSSF emot några biljettbeställningar inför evenemanget i dagsläget.
Vi återkommer senast 31 augusti med mer information.

MVH // VSSF:s projektgrupp